Latest News:

Arrow Electric safety message 2018   Arrow LED distribution has been launched in BEST   Arrow Switch karo save karo

BEST
Electric Supply & Transport
Adjust Text
fontminus | fontplus | fontsame

PRESS NOTES

Press Note No.22 (Date : 11th December 2019)

Press Note No.19 (Date : 29th October 2019)

Press Note No.18 (Date : 25th October 2019)

Press Note No.17 (Date : 17th October 2019)

Press Note No.16 (Date : 30th September 2019)

Press Note No.15 (Date : 27th September 2019)

वीज ग्राहकांच्या माहितीसाठी

रिडलर ॲपच्या सहाय्याने मोबाईल द्वारे बस तिकीट आणि बसपासची खरेदी

वीजदेयक भरणा केंद्र बाबत

विद्युत शुल्क सुट व परतावा

बेस्टची वीजग्राहकांसाठी अभय योजना - २११९

Press Note No.5 (Date : 9th July 2019)

 

Press Note No.26 (Date : 19th February 2019)

Press Note No.25 (Date : 24th Januray 2019)

 

Press Note No.22 (Date : 22nd November 2018)

Marathi

English

Press Note No.18 (Date : 8th October 2018)

Marathi

English

Press Note No.9 (Date : 4th July 2018)

Press Note No.8 (Date : 16th June 2018)

Press Note No.6 (Date : 13th June 2018)

Press Note No.1 (Date : 11th April 2018)

Press Note No.27 (Date : 1st December 2017)

Press Note No.21 (Date : 10th October 2017)

Press Note No.59 (Date : 9th February 2017)

   

Press Note No.43 (Date : 26th October 2016)

Press Note No.41 (Date : 25th October 2016)

Press Note No.39 (Date : 19th October 2016)

   

Press Note No.38 (Date : 5th October 2016)

Marathi

English

   

Press Note No.17 (Date : 27th June 2016)

Press Note No.82 (Date : 16th March 2016)

Listen to this article