BACK
 
बातमी:
  महामंडळ योजनेचा विस्तार २०१८-प्रक्रिया ऑर्डर क्रमांक- २४६        बेस्टने २०१८ च्या प्रकरण क्र. ३३७ मधील एमईआरसीने मंजूर केल्यानुसार नियमित सेवा कनेक्शन प्रमाणे "फायर फाइटिंग सर्व्हिस कनेक्शन" साठी सेवा कनेक्शन शुल्क कमी केले आहे.        बेस्ट एम.टी.आर. जकातयादी ऑर्डर दि. १२/०९/२०१८ केस क्र.२३७ (२०१७).     
Contact us Need Help?

Your email address will not be published.

Required fields are marked *

Your email address will not be published.

Required fields are marked *