BACK
 
बातमी:
  बिलिंग सायकलमधील मागणी करार(Contract demand) संदर्भातील बदला विषयी मा.आयोगाचे सराव मार्गदर्शन दिनांक.२१.०५.२०२०   बिलिंग सायकलमधील मागणी करार(Contract demand) संदर्भातील बदला विषयी मा.आयोगाचे सराव मार्गदर्शन दिनांक.२१.०५.२०२०   करोना विषाणू साथीचा रोग ( कोविड १९) याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक संपर्क कमीत कमी करण्यासाठी उपाय : मा. आयोगाचा सराव निर्देश   प्रसिध्दी पत्रक व सुधारित वीजदार( वित्तीय वर्ष 2020- 21) English  Marathi    भ्रष्टाचारासंबंधी किंवा लाच मागणाऱ्या लोक सेवका बाबत तक्रार करण्याबद्दल सूचना